Prenatal Sampling Tests

Prenatal Sampling Tests

S.No Procedure name Gestation (in weeks)
1 Chorionic Villus Sampling 11-13 weeks
2 Amniocentesis 16 weeks and above
3 Cordocentesis 18 weeks and above